Säkerhet och Kontroll

Home / Säkerhet och Kontroll

Familjevänligt

Öppet WiFi medför att olämligt och även olagligt innehåll. Det kan vara jobbigt och onödigt för en ägare.

Vi blockerar automatiskt olagligt/olämpligt innehåll genom ett inkluderat innehållsfilter som blockerar svartlistade hemsidor.

Admin kan enkelt justera vilka sidor som går att få tillgång till och kan även blockera vissa användare från att använda WiFit.

Mellan 5-10 % av internettraffiken blockeras – Det finns ett behov. Och du kan känna dig trygg som köpare.

Filtreringen gäller dock endast med vårt Premium-paket.

Databegränsning

Hur mycket dina kunder laddar ned och upp kan du bestämma på ett enkelt sätt.
Har du ett långsammare internet kanske du inte vill att någon streamar en videofilm exempelvis.

Som admin har du möjlighet att begränsa vilka sidor som nås och även databegränsningar.
Det gör att du kan ge vissa kunder mer data, och andra mindre. Du kan begränsa upp-och nedladdningshastigheter för samtliga.

Säkerhet & Lag

Säkerhet är kanske den största bristen i ett öppet WiFi.

Att ge ut sin kod är som att ge ut sin nyckel till sitt hus. Man sätter sitt nätverk i risk, både kunder och sig själv.
Oden WiFi erbjuder inte bara en säkert login-process genom VPN utan separata nätverk, ett privat och ett öppet.
Ofta är det privata för anställda och till kunder.

Vi följer också PUL(Personuppgiftslagen),lagrar enligt Datalag och noterar vad vi behöver enligt svensk lag.

Som ägare av Oden WiFi kan dukänna dig trygg: Både med säkerhet och lagliga förpliktelser.
Dina WiFi-användare skriver alltid på ett avtal som frisäger dig från ansvar för vad de gör!