Om Oss

Affärsidé och Namn
Odens affärsidé är att erbjuda lokala företag en möjlighet att öka:

   • Kundförståelse,
   • Social räckvidd
   • Återkommande besök

Det gör vi genom att kombinera gratis wifi med Social media,strukturera information visuellt och integrera marknadsföringsverktyg med tjänsten.
Innan namnet föll på Oden var förslagen många: Digibridge(Digital Bridge), Hugin(Odens korp), WiVenue(Wireless Venue) men lotten föll slutligen på Oden.

Oden är Kung över Asagudarna som stod för vishet och kunskap. Hans korpar Hugin(Tanken) och Munin(Minnet) hjälpte honom att vara vara en vis ledare. Han offrade ett öga för kunskap. Att inte se från enbart vad som är synligt utan vad som händer under ytan. Kunskapen var symboliserad av vattnet från Mimers Brunn som han drack av för att bli vis.

Oden har också en annan mer verklighetsförankrad betydelse: Omni-Digital Electronic Networking
Omni- syftar på helheten som uppstår genom att erbjuda en integrativ kommunikationsplattform för mötesplatser. Digital syftar till mjukvaran och den digitala mötesplatsen. Electronics syftar till hårdvaran. Networking står för relationerna mellan företaget och kunden samt uppkopplingen mot internet.

Vad för Vem?

Vad?

Oden WiFi är en mjukvara som tillsammans med en router tillåter lokala företag att erbjuda gratis och smidig WiFi på ett säkert och lagligt sätt.

Oden WiFi kopplar också till Social Media och hjälper företag att förstå, ta hand om och växa sin kundkrets.
Oden WiFi är en ny marknadsföringsmöjlighet.

Syftet med Oden WiFi är att öka och berika värdeflödet mellan kunder och varumärken genom en mer integrerad marknadsföring av det lokala och det digitala.

För Vem

Oden WiFi är för den kundorienterade mötesplatsen som vill antingen engagera mer med sina kunder eller som bara vill belöna dem med gratis och säkert WiFi.

Oavsett syfte så är Oden WiFi, i grunden, om att förbättra kundrelationer.

Vilka problem löser vi?

Det finns mycket att vinna med Oden WiFi men vilka problem är det man slipper?

      • Osäkra öppna nätverk
      • Krånglet med WiFi
      • Kunder som väljer andra ställen p.g.a. internetåtkomst
      • Insamlande av kunddata
      • Integration av lokal kunddata till existerande CRM-system
      • Hur kunder ska bli till fans
      • Pre- och after sales problem
      • En osäker allokering av marknadsföringsbudgeten
Varför finns Oden?
Varför finns vi? :
* Vi ser en digital värld som går tillbaka in i den fysiska verkligheten.
* Vi anser att tillgången av det digitala ska vara tillgängligt genom hela dagen så att valet – att vara uppkopplad eller inte, tillhör användaren.
Värderingar
      • Leverera mer än ”måste”.
      • Välkomna och driva förändring
      • Utveckla öppna och ärliga relationer med god kommunikation
      • Ha en positivt inställning
      • Vara ödmjuk
      • Göra mer med mindre (Lean)

Vi på Oden

 • Simon Tejme
  Simon TejmeFounder

  Simon har en Kandidatexamen i internationell ekonomi från European University, Barcelona.
  Under studierna drev han också ett resebolag för gruppresor till Spanien och Cypern.
  Bor växelvis mellan Tyskland och Sverige.

   

 • Hubert Joo
  Hubert JooSenior Advisor

  Hubert har lång erfarenhet i finansiell kontroll och affärsutveckling och innehar dubbel master från ESADE och Hochschule Bremen. Hubert  är doktor i entreprenörskap och management från Universitat Autónoma de Barcelona.

  Kommer från Peru med Japanskt påbrå, gift med en danska men bor i Spanien. Talar också Tyska.

  Hubert lärde känna Simon vid European University, som är ett av några universitet som Hubert föreläser på.

   

 • Christian Ronnerstam
  Christian RonnerstamEnterprise sales

  Christian driver Tatchit – Reklambyrå och har hand om enterprise sales.
  Christian är en expert i sociala medier och hjälper våra kunder med marknadsföringskampanjer.